Vision

Maximal inlärning för varje elev

Sjöängsskolan är en arena för lärande. Vi ger eleven optimala förutsättningar till både kunskapsutveckling och social och emotionell utveckling. Varje elev som lämnar oss ska ha haft en god kunskapsutveckling med goda studieresultat. Vi möter därför alla elever på sin nuvarande kunskapsnivå på ett bra sätt. Vi bygger goda relationer, både mellan elever och vuxna på skolan och elever sinsemellan. Vi vill att eleven ska få med sig tre viktiga värden från Sjöängsskolan: Våga - Vilja – Växa där våga står för mod, trygghet, självkännedom, där vilja står för engagemang, motivation och intresse och där växa står för ständig utveckling. Målet med allt vi gör är att skapa maximal inlärning för varje elev.

Dela:
Kategorier: